Uw betrouwbare keuze Focwa AAS


Activeer Lifetime Waranty
Activeer Lifetime warranty

Ik Wil onderdelen.nl
online shop

Partsbase
online catalogus

Ik Wil onderdelen.nl
online catalogus

Privacy statement

Privacy statement
De bescherming van uw persoonsgegevens is ook ons belang. Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. U kunt deze website anoniem raadplegen.

Indien u via deze site een (online)dienst afneemt, kunnen wij u vragen naar uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer en (e-mail)adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren, en voorts eventueel om u van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast kunnen wij u vragen om andere gegevens bijvoorbeeld m.b.t. uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten of andere landen buiten de E.U.. In dat geval nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.